Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het risico op diefstal en inbraak van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk preventiemaatregelen moeten worden getroffen.