• Brand en ontruiming

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

In het bouwbesluit staat dat een bouwwerk een zodanige voorziening heeft dat een brand tijdig wordt gesignaleerd, zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten. Hierin is ook vastgelegd, of, waar en van welke omvang, een brandmeldinstallatie (BMI) of een ontruimingsinstallatie (AOI) is voorgeschreven.

Obsafe adviseert, levert, installeert en onderhoudt brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Ons team verzorgt het PVE (programma van eisen), de projectering, installatie en certificering. Tevens wordt de wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie en keuring door ons verzorgd.

Al onze installaties worden onder toezicht van een installatiedeskundige aangelegd waarbij de NEN 2535 gevolgd wordt. De NEN 2654-1 wordt door de onderhoudsdeskundige gehanteerd bij het reguliere onderhoud aan de brandmeldinstallatie.

Wilt u hierover meer informatie: klik hier