Slimme camerabeveiliging voorkomt geweld op school

Geweld op school

“40% meer schorsingen voor wapenbezit op scholen.” kopten de Nederlandse kranten de afgelopen dagen. Geweld op school en wapenbezit komt steeds vaker voor. Hoe creëer je dan als school toch een veilige omgeving voor studenten en docenten? Want dat is wat een school moet zijn, een veilige haven.

Lagen er enkele jaren geleden alleen boeken in een schoolkluisje, tegenwoordig is dat dus heel anders. Hamers, schroevendraaiers, stroomstootwapens en vooral messen zijn populair onder leerlingen. Rivaliserende bendes blijken niet langer iets Amerikaans. In steden als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben scholen ook vaak te maken met bendes, wapens en geweld.

Wapenbezit op scholen stijgt fors

Sommige leerlingen bewapenen zich om geweld te gebruiken, anderen juist om zich te kunnen verdedigen. In het schooljaar 2019-2020 zijn er maar liefst 358 keer middelbare scholieren geschorst of van school gestuurd omdat ze een wapen bij zich hadden, blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Dat is 40% meer dan het jaar ervoor.

Intelligente camera’s ingezet tegen geweld op school

Onderwijsinstellingen doen er alles aan om geweld op school tegen te gaan en wapens buiten de schooldeuren te houden. Zo zijn er kluis- en tassencontroles en worden er extra beveiligers ingezet. Incidenten met wapens worden standaard bij de politie gemeld, ouders kunnen een telefoontje verwachten en met de betrokken leerlingen volgt een stevig gesprek al dan niet met sancties. Maar het is niet genoeg.

100% wapens uit de school weren zou ideaal zijn, maar is niet realistisch. Er moet dus ook ingezet worden op het voorkomen van geweld op school. Een gezicht spreekt boekdelen, je voelt de sfeer veranderen. Maar is er iemand in de buurt die dat signaal oppikt? Beveiligers kunnen niet overal tegelijk zijn en leerlingen constant in de gaten houden. Slimme camerabewaking kan dat wel. Intelligente camera’s lezen de emotie. Is iemand boos of agressief dan herkent de camera dit en gaat er een signaal naar een beveiligingsmedewerker. Deze krijgt direct zicht op de situatie en kan ingrijpen voor de situatie escaleert.

Cameratoezicht onder voorwaarden

Scholen zijn voor het gebruik van camera’s wel gebonden aan enkele voorwaarden in verband met de privacy van medewerkers, leerlingen en bezoekers. Maar die voorwaarden zijn niet bijzonder complex, wat het plaatsen van camera’s een zeer haalbare oplossing maakt.

 • Pakket aan maatregelen

  Het cameratoezicht mag niet op zichzelf staan en moet onderdeel uitmaken van een pakket aan maatregelen.

 • Kenbaar maken

  De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen, leerkrachten en bezoekers weten dat er een camera hangt en voor welk doel deze er hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

 • AVG

  En dan is er natuurlijk nog de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die de volgende privacyrechten geeft aan betrokkenen:

  • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht op beperking van de verwerking;
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Bewaartermijn camerabeelden

Een school mag camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals geweld of diefstal, dan mag de school de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.

Camerabeveiliging onderdeel van de oplossing

Met camerabeveiliging kunt u niet voorkomen dat er wapens de school in worden gebracht. Maar het toezicht heeft wel en remmende werking in het gebruik. En het geeft u de kans in te grijpen voor een situatie escaleert en er geweld wordt gebruikt. Naast camerabeveiliging zijn er nog meer beveiligingsoplossingen die Obsafe kan leveren om uw school veilig te maken van toegangscontrole tot brandmeldinstallaties.

U wilt toch ook grip op geweld op uw school?

Neem contact op met Harry Velthoven voor de mogelijkheden van intelligente camerabeveiliging.